lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Analiza opłacalności wspólnej obsługi placówek oświatowych oraz innych jednostek budżetowych

W ramach usługi przeprowadzamy kompleksową diagnozę aktualnie funkcjonującej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej podległych samorządowi jednostek budżetowych oraz przedstawiamy możliwości prowadzenia wspólnej obsługi w różnych wariantach, dostosowanych do uwarunkowań lokalnych. Wynikiem tych prac jest określenie obszarów zadań, których wspólna obsługa pozwoli na optymalizację wydatków i poprawienie efektywności wykonywania zadań.

Zakres każdej oferowanej przez nas usługi doradczej dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

Wybierz najlepszy dla Twojego JST model obsługi finansowo-płacowej

Korzyści wynikające z przeprowadzenia usługi:

  • Ocena opłacalności prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych, z określeniem zakresu zadań wspólnej obsługi i zakresu podmiotów objętych wspólną obsługą.
  • Ocena racjonalności funkcjonowania wspólnej obsługi.

Postaw na kompleksowe rozwiązania

Optymalizację obsługi finansowo-płacowej można połączyć z usługą przygotowania ujednoliconej polityki rachunkowości . Wprowadzone zmiany można wspierać informatycznie aplikacją Finanse.

Proces realizacji usługi

Zebranie i weryfikacja danych niezbędnych do realizacji usługi

Prezentacja wyników analiz władzom samorządu

Analiza zakresu zadań i wydatków ponoszonych przez samorząd na organizację obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej podległych jednostek budżetowych

Analiza porównawcza zatrudnienia oraz kosztów osobowych w poszczególnych jednostkach

Analiza możliwości prowadzenia wspólnej obsługi i wskazanie zakresu zadań i podmiotów objętych wspólną obsługą

Przygotowanie projektu struktury organizacyjnej jednostki obsługującej wraz z etatyzacją i wskazaniem zadań podlegających wspólnej obsłudze

Przygotowanie pisemnego opracowania

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych systemach i usługach, zachęcamy do kontaktu z nami.

Po wypełnieniu poniższego formularza pracownik Centrum Obsługi Klienta VULCAN skontaktuje się z Państwem, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.