lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Standaryzacja zatrudnienia w oświacie (bon organizacyjny).

Standaryzacja zatrudnienia w oświacie jest usługą zmieniającą sposób zarządzania jednostkami oświatowymi.

Po wdrożeniu usługi odchodzi się od tradycyjnej, negocjacyjno -nakazowej metody zarządzania, do modelu pozwalającego dyrektorom szkół na pełną autonomię w zakresie kierowania jednostką (ograniczoną wyłącznie przez przepisy i wprowadzone parametry standaryzacji).

Zakres każdej oferowanej przez nas usługi doradczej dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

Korzyści płynące z wprowadzenia standaryzacji

 • Odejście od negocjacyjno-nakazowej metody zarządzania (która z definicji zakłada problemy w równomiernym podziale środków pomiędzy jednostkami).
 • Autonomia dyrektorów szkół, którzy mają maksymalną swobodę w zarządzaniu przy jednoczesnej pełnej kontroli organu prowadzącego nad wydatkami.
 • Wprowadzenie lokalnych standardów zatrudnienia.
 • Jasne i przejrzyste zasady przygotowywania arkuszy organizacyjnych.
 • Wyrównanie nieuzasadnionych różnic w nakładach na organizację poszczególnych szkół.
 • Dostosowanie organizacji szkół do sytuacji demograficznej.
 • Ścisłe powiązanie zasad podziału pieniędzy z zasadami, według których przygotowuje się i zatwierdza arkusze organizacyjne.

Postaw na kompleksowe rozwiązania

Decydując się na przeprowadzenie usługi Standaryzacji zatrudnienia w oświacie, warto zastanowić się nad elementami wspierającymi jej późniejszą realizację.

Aplikacja Sigma wspiera Standaryzację zatrudnienia w oświacie w pełnym zakresie. Pozwala wyliczyć koszty składanych i zatwierdzanych arkuszy organizacyjnych.

Aplikacje Sigma i Finanse pozwalają przygotować plany finansowe oraz kontrolować ich wykonanie.

Przy pomocy aplikacji Nabory, wspierającej nabór uczniów do szkół, można uzyskiwać pożądaną liczbę uczniów w oddziałach.

Podczas wdrażania Standaryzacji zatrudnienia w oświacie warto jest przeprowadzić następujące warsztaty:

Proces realizacji usługi

Zebranie i weryfikacja arkuszy organizacyjnych oraz innych danych potrzebnych do wykonania usługi.

Wykonanie analizy porównawczej organizacji jednostek oświatowych.

Opracowanie wniosków z przeprowadzonej analizy.

Opracowanie lokalnych standardów zatrudnienia.

Wykonanie prognozy skutków wprowadzenia proponowanych parametrów standaryzacji.

Przeprowadzenie prezentacji omawiającej metodę, przedstawiającej wnioski z analizy oraz prognozowane skutki wdrożenia.

Przeprowadzenie wdrożenia:

 • szkolenia dla dyrektorów jednostek;
 • szkolenia dla pracowników organu prowadzącego;
 • wsparcie przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych w ramach bonu;
 • wsparcie przy analizie i zatwierdzaniu arkuszy organizacyjnych przez organ prowadzący.

Opcjonalne elementy usługi

 • Standardowo bon organizacyjny w technikach i szkołach zawodowych dotyczy tylko kształcenia ogólnokształcącego, lecz może także objąć kształcenie zawodowe.
 • Istnieje możliwość standaryzacji zatrudnienia w przedszkolach.
 • W ramach wdrożenia możliwe są szkolenia i wsparcie przy przejściu przez zmianę.
 • Dodatkowo usługę można rozszerzyć o opiekę powdrożeniową w kolejnych latach funkcjonowania standardów zatrudnienia.
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych systemach i usługach, zachęcamy do kontaktu z nami.

Po wypełnieniu poniższego formularza pracownik Centrum Obsługi Klienta VULCAN skontaktuje się z Państwem, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.