lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Analiza organizacyjno-finansowa jednostek oświatowych

W ramach usługi przeprowadzamy kompleksową analizę organizacji i finansów oświaty na terenie samorządu. Wskazujemy możliwe działania, których celem jest poprawa efektywności organizacyjnej i finansowej zarządzania oświatą, w tym w kontekście zmian wynikających z reformy oświaty.

Zakres każdej oferowanej przez nas usługi doradczej dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia usługi:

 • Ocena organizacji samorządowych jednostek oświatowych oraz ich sieci, w tym w kontekście reformy oświaty oraz zmian demograficznych
 • Ocena racjonalności wydatków ponoszonych przez samorząd na oświatę
 • Przedstawienie organizacji i finansów oświaty na tle podobnych samorządów
 • Wskazanie możliwych do podjęcia działań pozwalających zoptymalizować zarządzanie i organizację oświaty

Przebieg realizacji usługi

 • Zebranie i weryfikacja danych niezbędnych do realizacji usługi
 • Opcjonalna wizyta we wszystkich analizowanych jednostkach
 • Analiza organizacji i finansów oświaty na tle podobnych samorządów
 • Szczegółowa analiza arkuszy organizacyjnych szkół
 • Analiza porównawcza organizacji szkół
 • Analiza sieci szkół
 • Analiza finansów oświaty, w tym dopłat do subwencji oświatowej w całym samorządzie i w podziale na poszczególne szkoły
 • Analiza zmian liczb uczniów w przeszłości i prognozy na przyszłość
 • Rekomendacje zmian
 • Przygotowanie pisemnego opracowania
 • Prezentacja wyników analiz władzom samorządu
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.