lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
 

Wsparcie procesu opracowania strategii

W ramach realizacji usługi VULCAN wspiera samorząd w przygotowaniu strategii oświatowej.

W trosce o profesjonalne przygotowanie strategii oświatowej

Zamawiając wykonanie usługi przez VULCAN otrzymujesz:

 • obiektywne, wolne od emocjonalnego zaangażowania, moderowanie całego procesu powstawania strategii oświatowej;
 • profesjonalne opracowanie diagnoz i prognoz;
 • gwarancja, że strategia oświatowa zostanie przygotowana zgodnie z zasadami zarządzania strategicznego;
 • gwarancja, że strategia nie będzie efektem poglądów zewnętrznych ekspertów, lecz wynikiem obiektywnych analiz oraz przekonań pracujących nad strategią mieszkańców, pracowników oświaty i przedstawicieli władz JST.

Prace nad strategią oświatową bardzo ułatwia wcześniejsze wdrożenie w samorządzie aplikacji Sigma , która jest bardzo ważnym źródłem informacji. Wykorzystanie danych zgromadzonych w bazie Sigmy skraca czas i koszt opracowania diagnoz.

 

Zobacz schemat przygotowania strategii

Przebieg realizacji usługi

Wykonanie diagnoz i prognoz opartych na dostępnych danych liczbowych z następujących źródeł:

 • GUS-u;
 • Ministerstwa Finansów;
 • Systemu Informacji Oświatowej;
 • Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 • arkuszy organizacyjnych i innych danych przekazanych przez zamawiającego.

Przeprowadzenie ankiety badającej potrzeby uczniów i rodziców oraz poziom świadomości tych potrzeb wśród nauczycieli.

Opracowanie danych liczbowych oraz wyników ankiet stanowiących podstawę diagnozy i prognozy stanu oświaty w samorządzie.

Prowadzenie i moderowanie przez ekspertów firmy VULCAN warsztatów w oparciu o informacje składające się na diagnozę i prognozę.

Warsztaty i dyskusje służą:

 • uzgodnieniu wspólnej odpowiedzi na pytanie o to, jakiej oświaty życzy sobie społeczność samorządu i jak rozumie dobrą oświatę;
 • przygotowaniu analizy SWOT (zestawienia słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla oświaty w samorządzie);
 • wypracowywaniu głównego celu strategicznego samorządu w obszarze oświaty.

Wsparcie w określeniu celów strategicznych i operacyjnych, korespondujących z opracowaną wcześniej analizą SWOT. VULCAN pilnuje, aby cele te spełniały warunki SMART, czyli były zrozumiałe, mierzalne, osiągalne, istotne oraz dające się określić w czasie.

Redakcja dokumentu strategii, a następnie jej zaprezentowanie władzom samorządu.

Opcjonalne elementy usługi

Do przygotowania strategii niezbędne jest wykonanie wszystkich wskazanych wyżej etapów prac. Poszczególne etapy prac nad strategią z wyłączeniem etapu formułowania celów i ostatecznej redakcji strategii mogą być jednak traktowane jako odrębne usługi takie jak:

 • Diagnoza stanu oświaty na podstawie danych liczbowych.
 • Diagnoza jakości oświaty za pomocą badań ankietowych.
 • Warsztaty, których wynikiem jest opracowanie odpowiedzi na pytanie o to, jak społeczność samorządu rozumie dobrą oświatę.
 • Opracowanie analizy SWOT dla oświaty w samorządzie (tylko w powiązaniu z wszystkim usługami wyliczonymi powyżej).

Dodatkowo w zakres usługi może wchodzić wsparcie przy monitorowaniu jej realizacji.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych systemach i usługach, zachęcamy do kontaktu z nami.

Po wypełnieniu poniższego formularza pracownik Centrum Obsługi Klienta VULCAN skontaktuje się z Państwem, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.Skontaktuj się z nami >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.