lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Zarządzanie jakością

 

VULCAN działa zgodnie z ISO 9001

W 2002 roku w firmie VULCAN został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001. Tym samym Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN jako pierwsza placówka doskonalenia nauczycieli w kraju otrzymała certyfikat ISO 9001.

Od tamtej pory systematycznie potwierdzamy swoją jakość podczas audytów recertyfikujących, a w 2018 roku dostosowaliśmy nasz System Zarządzania Jakością do nowej normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Prezentujemy Państwu nasz aktualny certyfikat w zakresie:

 • projektowania i prowadzenia szkoleń,
 • doradztwa w dziedzinie organizacji i zarządzania w oświacie w zakresie wykorzystywania technologii informatycznych,
 • sprzedaży oprogramowania spółki VULCAN wspierającego zarządzanie oświatą w samorządach i jednostkach oświatowych oraz usług szkoleniowych i doradczych,
 • świadczenia usług dla użytkowników oprogramowania spółki VULCAN,
 • obsługi posprzedażnej,
 • produkcji wirtualnych urządzeń edukacyjnych.

Procesy nadzorowane w systemie zarządzania jakością

Wdrożony i doskonalony system zarządzania jakością obejmuje następujące procesy:

 • Pozyskiwanie klienta – realizacja działań rynkowych
 • Planowanie nowej usługi
 • Świadczenie usług wsparcia bezpośredniego - konsultacje, szkolenia, wdrożenia, konfigurowanie systemów, migracje danych
 • Obsługa i realizacja zgłoszeń klientów
 • Zapewnienie zasobów, zakupy, utrzymanie
 • Zarządzanie i doskonalenie SZJ
 • Zarządzanie potencjałem ludzkim
 • Produkcja wirtualnych urządzeń edukacyjnych

Polityka i cele związane z jakością usług

Głównym celem naszych działań jest zapewnienie klientom firmy VULCAN kompleksowej obsługi i zaspokojenie ich potrzeb w zakresie produktów i usług, znajdujących się w naszej ofercie.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia dostarczanych produktów i świadczonych usług oraz poszerzania naszej oferty doradczej i szkoleniowej. Wysoka jakość świadczonych usług stanowi czynnik naszej przewagi konkurencyjnej. Chcemy być partnerem szkół i samorządów, pomagając w kreowaniu, propagowaniu oraz wdrażaniu rozwiązań wspierających lepsze funkcjonowanie oświaty.

Z myślą o zapewnieniu jakości naszych usług i produktów dbamy o podnoszenie kwalifikacji pracowników. Umożliwiamy im udział w szkoleniach, na których mogą zdobywać potrzebną wiedzę i nowe umiejętności.

Ze względu na specyfikę naszych klientów, podejmujemy działania, aby oferowane usługi i produkty spełniały ich wymagania oraz były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość na własnym stanowisku pracy i świadomy jej wpływu na zadowolenie klientów i efektywność prowadzonych działań. Dbamy o zapewnienie takiej atmosfery pracy, która sprzyja osobistemu zaangażowaniu pracowników w wykonywane zadania, a także ich życzliwemu podejściu do naszych Klientów.

Wyznaczone cele realizujemy poprzez:

 • Udoskonalenie działań w zakresie procesów sprzedaży i obsługi posprzedażnej dotyczących oferty firmy VULCAN,
 • Budowanie relacji partnerskich z Klientem - doskonalenie procesu obsługi Klienta, dostosowywanie oferty i jej rozwój poprzez przebudowę portfolio produktów i rozwój usług zgodnie z potrzebami Klientów,
 • Dbałość o rozwój własny i firmy - doskonalenie systemu diagnozy i rozwoju kompetencji pracowników, wsparcie pracowników w samodzielnym podnoszeniu kwalifikacji, kompetencji i umiejętności, zaangażowanie pracowników w realizację inicjatyw strategicznych,
 • Wspieranie się oraz szacunek dla innych - rozwój organizacji w kierunku otwartej kultury organizacyjnej przyjaznej pracownikom, dbałość o jakość obsługi Klienta poprzez wdrażanie standardów komunikacji,
 • Odpowiedzialność i świadomość celów - delegowanie odpowiedzialności i uprawnień pracownikom w zakresie realizacji celów, przeprowadzanie badań zaangażowania pracowników w realizację celów, doskonalenie komunikacji wewnętrznej, informowanie pracowników o bieżących postępach w realizacji celów firmy poprzez komunikację Zarządu do całego zespołu.
Przedstawiona polityka firmy VULCAN jest znana pracownikom, a świadomość jej celów towarzyszy wszystkim ich działaniom.

Deklaruję osobiste zaangażowanie w jej realizację.

Jacek Różycki
prezes zarządu


Wrocław, 6 października 2020 r.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.